TIEDOTTEET 

Kesäkuu 2024

* Syyskuun koulutusristeilyn 14-16.9. matkaohjelma on julkaistu. Varauslinkki ja tarkempi matkaohjelma löytyy täältä 

* Seuraava Maallikkotuomari-digilehti julkaistaan kesäkuun aikana.

Huhtikuu 2024

Linkki: Oikeusministeriön vastuullisuusraportti vuodesta 2023, julkaistu 29.4.2024. 

Raportin sivulla 21 mainitaan "Oikeusministeriössä laadittiin vuonna 2023 arviomuistio ja luonnos hallituksen esitykseksi etäyhteyksistä oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa. Tarkoituksena on sujuvoittaa oikeudenkäyntejä lisäämällä etäyhteyksien käyttämisen mahdollisuuksia ja selventämällä sääntelyä. Myös pienten riita-asioiden menettelyä koskeva hanke eteni vuonna 2023. Hankkeessa laaditun arviomuistion mukaan pienten riita-asioiden menettely voisi parantaa oikeuden saatavuutta. Kertomusvuonna valmistui arviomuistio lautamiesten valintatavasta sekä selvitys tuomareiden koulutuksen uudistamisen vaikutuksista. Lautamiesten valintatavan vaihtoehtojen selvittämisen taustalla on tavoite tuomioistuinten riippumattomuuden ja puolueettomuuden vahvistamisesta".

Maallikkotuomarit ovat osa eurooppalaista oikeuskulttuuria. Katsaus lautamiesten osallistumisesta siviili- ja rikosoikeudenkäynteihin EU-maissa. EU:n jäsenvaltioista suurin osa käyttää jonkinlaista maallikkotuomarikokoonpanoa rikostuomioistuimissa.

Esimerkiksi Itävallassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa maallikko-osallistuminen on laajaa ja osa laajempaa oikeuskulttuuria. Maallikot toimivat parhaiten, kun ammattituomarit arvostavat heitä tasavertaisina jäseninä ja tukevat aktiivisesti heidän panostaan.

Artikkelissa kerrotaan, kuinka maallikko-osallistuminen voi edistää oikeudenkäynnin laatua Euroopan unionissa. Toisaalta pitää myös tunnistaa haasteita ja mahdollisuuksia maallikko-osallistumisen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Alla liitteenä Suomen Maallikkotuomarit ry hallituksen pohdinta aiheeseen liittyen.

https://www.laikos.eu/abhandlungen/2493-recent-developments-about-lay-judges-in-the-european-union/

https://www.laikos.eu/

Tiedote 6.4.

Maaliskuu 2024

Suomen Maallikkotuomarit ry:n hallitus 2024-2025:

herastuomari Janne Heilimä, puheenjohtaja
lautamies Olavi Kuikka, varapuheenjohtaja
herastuomari Tuula Rantamo
lautamies Pentti Kapanen
lautamies Johanna Stenros
lautamies Raili Palokari

Kuvassa vasemmalta oikealle: Olavi Kuikka, Tuula Rantamo, Raili Palokari, Johanna Stenros, Janne Heilimä ja Pentti Kapanen

Kuva: Veli Palokari (23.3.2024)

Vuosikokouksessa Tampereella jaettiin ansiomerkkejä ja muodostettiin uusi hallitus vuosille 2024-2025. Tieto uudesta hallituskokoonpanosta on lähetetty sähköpostitse jäsenille.

Lämmin kiitos kaikille lautamiespäiville 22-23.3. osallistuneille ja onnittelut ansioituneille herastuomareille ja lautamiehille, jotka palkittiin tilaisuudessa kunniakirjoin ja ansiomerkein. Kiitos myös Stefan Ekholmille toimimisesta kokouksen puheenjohtajana ja Tuula Rantamolle ollen kokousihteerinä. 

Hanna Yli-Liipolalle ansiomerkki ja kunniakirja ojennettiin jo 22.3. hänen erittäin arvokkaasta monivuotisesta panostuksesta yhdistyksen hyväksi. 

Koulutuspäivän 22.3. esiintyjien koulutusmateriaali on myöhemmin ladattavissa pdf-tiedostoina yhdistyksen kotisivuilta. Infoamme, kun materiaalit ovat ladattavissa.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 3.4.

Kuvat yllä: Olavi Kuikka, viimeinen kuva: Veli Palokari

Muita uutisia

Vuoden 2024 ENALJ-kokous järjestetään 10-12.5.2024 Leipzigissä, Saksassa

Kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa varapuheenjohtaja Olavi Kuikka. Hän toimii myös tiedeyhteistyöstä vastaavana yhteyshenkilönä.

Joulukuu 2023

Joulukuun Maallikkotuomari -lehti on julkaistu

Alla on linkki lehteen:

Elokuu 2023

Kysely maallikkotuomareille koskien säädöskielen ymmärtämistä

Kysely on auki 7.8.–17.9.2023

Säädöskielen ymmärtäminen -tutkimushanke kerää kyselyllä kokemuksia säädöstekstien lukemisesta. Kyselyssä kartoitetaan, miten lukijat ymmärtävät suomenkielistä säädöskieltä.

Kysely on auki 7.8.–17.9.2023. Siihen toivotaan vastauksia niin oikeudenkäytön ammattilaisilta kuin maallikoilta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään säädöskielen kehittämisessä.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastaamiseen kuluu noin 15–20 minuuttia.

Kysely on osa valtioneuvoston Kotimaisten kielten keskukselta ja sen yhteistyökumppaneilta tilaamaa Säädöskielen ymmärtäminen -hanketta. Hankkeen tulokset julkaistaan keväällä 2024 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sähköisessä julkaisusarjassa.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/CABAA9A954F504F8

Linkkiä kyselyyn voi vapaasti välittää eteenpäin.

Linkki Kotuksen uutiseen Säädöskielen ymmärtäminen -hankkeen alkamisesta:

https://www.kotus.fi/…/saadoskielen_ymmartamista_tutkitaan…

Linkki Säädöskielen ymmärtäminen -hankkeen sivuille:

https://tietokayttoon.fi/-/saadoskielen-ymmartaminen

*****************************************

Elokuu pyörähti yhdistyksessä käyntiin jännittävissä merkeissä. Saimme kyselyn lautamiehistä ja haastattelupyynnön MTV3 uutisiin. Puheenjohtaja Janne Heilimä edusti eilen yhdistystä ja oli vastaamassa kysymyksiin MTV3 studiolla. Lähetys tulee ulos tämän viikon (vko 33) aikana.

Yhdistykseltämme tiedusteltiin mm. seuraavaa:

Pitäisikö lautamiesten valinta siirtää pois kunnan- ja kaupunginvaltuustoilta?

Pitäisikö lautamiesjärjestelmästä luopua kokonaan?

Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin annettiin sähköpostitse ja vastaukset perustuivat lautamiehistä annettuun arvioimuistioon lautamiesten valintatavasta* sekä yhdistyksen julkilausumaan.

*)Arviomuistio lautamiesten valintatavasta (Oikeuskanslerin lausunto OKV/445/21/2023)

Kesäkuun Maallikkotuomari lehti on julkaistu

Maallikkotuomari kesä2023

Lehden lukeminen (Chrome tai Firefox): Lehden selaaminen eteenpäin onnistuu tietokoneen nuolinäppäimillä ja kännykässä näytön nuolikuvakkeilla. 

Tuomioistuinviraston tiedote: Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisterin (Sisi) sähköinen asiointi lautamiehille

Alla on lautamiesten sidonnaisuusilmoitusta koskeva tiedote sekä käyttöohje suomeksi ja ruotsiksi. Yhteinen lautamiehiä ja asiantuntijajäseniä koskeva tiedote on toimitettu kaikille tuomioistuimille. Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuudesta säädetään käräjäoikeuksien lautamiehistä annetun lain (675/2016) 5 §:ssä.

Julkaistu 22.5.2023

Virkamieslain muutosten vaikutus sidonnaisuusilmoituksiin tuomioistuimissa

Valtion virkamieslakia on muutettu 1.6.2022 voimaan astuneella lailla (329/2022). Muutoksilla onvaikutusta tuomioistuinten tuomareiden, asiantuntijajäsenten ja lautamiesten sidonnaisuusilmoituksiin. Käräjäoikeuksien lautamiehistä annetun lain (675/2016) 5 §:n mukaan lautamiehen on ennen tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä annettava käräjäoikeudelle tuomioistuinlain 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus. Sidonnaisuuksien ilmoittamista koskeva sääntely saa tarkemman sisältönsä virkamieslaista. Myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenten ja lautamiesten sidonnaisuuksien ilmoittaminen määräytyy samojen lainkohtien perusteella.

Auta Ukrainan lapsia - mekin olemme auttaneet

Suomen Maallikkotuomarit ry päätti vuosikokouksessaan osallistua Ukrainan lasten auttamiseen.

Ukraina on joutunut epäoikeutetun hyökkäyksen ja tuhoamissodan kohteeksi. Tästä kärsivät erityisesti lapset. Suomen Maallikkotuomarit ry päätti vuosikokouksessaan osallistua Ukrainan lasten auttamiseen. Yhdistys osallistui keräykseen Kirkon ulkomaanavun (KUA) katastrofirahaston kautta 31.3.2023. Avustussumma 200 €. Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua halutessaan keräykseen haluamallaan summalla oheisen linkin kautta: https://www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/hataapukerays/ukrainan-sota/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Suomen Maallikkotuomarit ry:n hallituksen kannanotto keskusteluun lautamiesten tarpeellisuudesta

Lautamiesten tarpeellisuudesta käräjäoikeuksissa on keskusteltu pitkään. Keskustelun ytimessä on lautamiesjärjestelmään liittyvät taloudelliset seikat, sekä lautamiesten poliittinen valintatapa kunnallisvaalien jälkeen, joihin Suomen Maallikkotuomarit ry ottaa kantaa.

Linkki julkaisuun 


Kannanotto Oikeusministeriölle 8.3.2023

TIEDOTE 8.3.2023

Suomen Maallikkotuomarit ry on eilen jättänyt Oikeusministeriölle lausunnon liittyen Arviomuistioon lautamiesten valintatavasta.

Oikeusministeriön 24.2.23 julkaistu Arviomuistio lautamiesten valintatavasta löytyy alla olevasta linkistä.

Lausuntopyyntö Arviomuistioon

Joulukuun Maallikkotuomarilehti on julkaistu. Lue lehti TÄSTÄ LINKISTÄ

Suomen Maallikkotuomarit osallistui XXII Tuomaripäivään 14.10. Helsingissä

Tuomaripäivän päätemana oli tuomioistuimen riippumattomuus ja uskottavuus. Puheenjohtaja, herastuomari Janne Heilimä edusti tilaisuudessa yhdistystämme kutsuvieraana

Uusin Maallikkotuomarit -digilehti on julkaistu.

 Maallikkotuomari-lehti | Suomen Maallikkotuomarit ry

Suomen Maallikkotuomareiden koulutusristeily Ahvenanmaalle 15-17.9.

Suomen Maallikkotuomarit ry Finlands Lekmannadomare rf, järjestää koulutusristeilyn 15.-17.9.2022 Viking Linen M/S Gabriella-laivalla.

Matka suuntautuu tällä kertaa Ahvenanmaalle Sadonkorjuu -teemalla. Laiva lähtee torstaina klo 16.30 Helsingin Katajanokan terminaalilta Aloitamme kuitenkin omalla ohjelmalla laivan kokoustilassa jo klo 11.00.

Helsinkiin palaamme 17.9.2022 lauantaina klo 15.15.

Matkan hinta alk. 235€/henkilö.

Ohjelmassa mm. seuraavat mielenkiintoiset luennot:

* Yleiskatsaus Syyttäjälaitoksen toimintaan, aluesyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen 

* Talousrikosten tutkinta ja sen haasteet, rikoskomisario Lauri Pajunoja, KRP

* Miten toimin lautamiehenä  -lautamiehen rooli oikeudenkäytössä, puheenjohtaja Janne Heilimä

Tervetuloa mukaan!

Matkaohjelma ja ilmoittautumiset alla olevan linkin kautta:

https://www.matkapojat.fi/maallikkotuomarit

Lautamiespäivät ja 50-vuosijuhla Hämeenlinnassa 19.3.2022


Kutsu ja ohjelma 19-20.3.2022

Lautamiespäivien antia

Keväisen raikas ja aurinkoinen sää johdatteli osallistujat Hämeenlinnan torin laidalla sijaitsevaan kokous- ja juhlatilaan, Raatihuoneelle.

Lautamiespäivien puhujakaarti oli erinomainen ja läsnäolijoilla oli ilo päästä kuulemaan mielenkiintoisia sekä vaikuttavia puheita sekä esityksiä. 

Puheenjohtaja Janne Heilimä avasi lautamiespäivät toivottaen kaikki läsnäolijat tervetulleiksi tilaisuuteen. Avaussanojen jälkeen seurasi Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamannin, Petteri Palomäen tervehdys. Palomäki valotti puheessaan myös lautamiesinstituution tilannetta. Hallitusohjelman mukaan lautamiesjärjestelmä säilytetään, mutta lautamiesten valintatapaa tullaan mahdollisesti uudistamaan.

Ylijohtaja Riku Jaakkola kertoi Tuomioistuinviraton tehtävästä ja esitelmöi viraston 2021-2025 strategiasta. Strategiasta ilmeni muun muassa, että Tuomioistuinviraston tehtävänä on auttaa tuomioistuimia toimimaan laadukkaasti ja tuloksellisesti. Tavoitteena on turvata tuomioistuinten toimintaa ja asemaa yhteiskunnassa. Riippumattomuus on toiminnan lähtökohta ja toimintaedellytys.   

Tämän vuoden lautamiespäivien teeman mukaisesti rikosylikonstaapeli Leena Einistö KRP:stä kertoi Suomessa toimivista järjestäytyneistä rikollisryhmistä ja poliisin toiminnasta järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. 

Puheiden ja esitysten jälkeen seurasi maittava lounas Raatihuoneen tiloissa. Lounaan jälkeen saimme kuulla asianajaja Juho Juuselan esityksen asianajotoiminnasta. Juusela puhui asianajajien roolista sekä avasi kuulijoille lakimies-varatuomari-asianajaja-lupalakimies -nimikkeistöä ja niiden eroja.

Iltapäivällä puheenvuoron piti toimittaja Markku Uhari Hämeen Sanomista. Puheenvuorossaan hän korosti, kuinka oikeustoimittajan tehtävä on välittää tietoa yleisölle, myös liittyen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Hän mainitsi, että henkilölähteiden käyttö on vaikeampaa kuin muussa journalismissa. Tietoa kerätään  viranomaislähteistä, tuomioistuimista ja sosiaalisesta mediasta, muutama mainittuna. Kaikkea kerättyä tietoa ei kuitenkaan aina voi julkaista. 
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Antoisan päivän päätössanat lausui puheenjohtaja Janne Heilimä.

Päivä jatkui illalla mukavissa merkeissä Hämeenlinnan kaupungin vastaanotolla, minkä jälkeen seurasi Suomen Maallikotuomarit ry:n 50-vuotisjuhlaillallinen Raatihuoneen upeissa tiloissa.

Lautamiespäivien sekä vuosikokouksen antia ja esityksiä nostetaan enemmän esiin kesäkuussa ilmestyvässä Maallikkotuomarit -digijulkaisussa.

Suomen Maallikkotuomarit ry:n hallitus

                                               Magnus Erikssonin maanlaki n. 1350
                                               oli perustana kuningas Kristofferin maanlaille 1442,
                                               jossa määrättiin, että kihlakunnan päämiehen on nimitettävä 
                                               lautamiehiksi kansan keskuudesta 12 vapaaehtoista miestä.

Tuomarinvakuutus

”Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä toimin virassani perustuslakia ja lakia noudattaen, tuomitsen oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti parhaan ymmärrykseni mukaan sekä kunnioitan ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä.”
Oikeudenkäymiskaari 1:7