Suomen Maallikkotuomarit ry on Suomessa toimivien lautamiesten koulutus- ja edunvalvontajärjestö.

Suomen Maallikkotuomarit ry on perustettu vuonna 1971 valtakunnalliseksi lautamiesten etuja valvovaksi järjestöksi ylläpitämään ja edistämään hyvää lautamiestapaa ja lautamiestietoutta. 

Suomen Maallikkotuomarit ry – Finlands Lekmannadomare rf⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tietoa yhdistyksestä

Lautamiehiä eli maallikkotuomareita Suomessa toimii tällä kaudella 1303.

Yhdistys toimii yhteistyössä Tuomioistuinviraston, käräjäoikeuksien ja muiden oikeustoimijoiden kanssa. Tavoitteena  on laadullisesti hyvän oikeusturvan toteuttaminen yhteiskunnassa.

Yhdistys järjestää vuosittain kaksi valtakunnallista koulutustapahtumaa yhdessä Tuomioistuinviraston kanssa: Lautamiespäivät keväällä (LMP) ja Koulutusristeily syyskuussa. Pidettäviin luentoihin osallistuvat tuomioistuimen osapuolet valitun teeman ympärille.

Yhdistys auttaa paikallisia lautamiesyhdistyksiä ja toimikuntia vuorottain HO-piirejä kiertävien Lautamiespäivä-tapahtumien järjestelyissä ja eri asioissa käräjäoikeuden kanssa.

Yhdistys ylläpitää laamannin/lautamiesten yhteistyöryhmän- ja käräjäoikeuksien yhteyshenkilö-verkoston tietoja.

Yhteyshenkilöverkoston ja suoran jäsentiedottamisen kautta jäsenet saavat ajankohtaiset tiedotteet ja aina tarvittaessa ohjeita erilaisissa lautamiehiä koskevissa asioissa.

Yhdistys julkaisee kaksi Maallikkotuomari -lehteä vuodessa. Lehdessä julkaistaan koulutustapahtumien luennot ja yhdistyksen muun toiminnan esittelyä. 

Liity jäseneksi

Voit liittyä jäseneksi täällä

Suomen Maallikkotuomarit ry – Finlands Lekmannadomare rf

* KERRAN LAUTAMIES ON AINA LAUTAMIES *

Suomen Maallikkotuomarit ry:n logoteksti