Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa varapuheenjohtaja Olavi Kuikka

Vuoden 2024 ENALJ-kokous järjestetään 10-12.5.2024 Leipzigissä, Saksassa

Kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa varapuheenjohtaja Olavi Kuikka. Hän toimii myös tiedeyhteistyöstä vastaavana yhteyshenkilönä.

The European Day of Lay Judges 2023 järjestettiin Sofiassa Bulgariassa 12-14.5.2023. Suomea kokouksessa edustivat vpj Olavi Kuikka ja Stefan Ekholm.

Matkakertomuksen voitte lukea seuraavasta Maallikkotuomari -digilehdestä, mikä ilmestyy kesäkuun aikana.

Alla kuvia matkalta.

Maallikkotuomariyhteistyö EU:n alueella on vuosien saatossa tiivistynyt. Yhteistyön tuloksena eri maiden maallikkotuomarijärjestöjen edustajat allekirjoittivat 11. päivänä toukokuuta 2012 Brysselissä yhteisesti hyväksytyn EU-Maallikkotuomari-perusasiakirjan. 

Allekirjoituspäivä nimettiin European Day of Lay Judges.

ENALJ:in sivut⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Prof. S.Machura et al. artikkeli: Maallikkotuomareiden Merkitys EU:n Oikeuskulttuurissa: Laajempi Näkökulma

Kuvan lähde: https://www.laikos.eu/wp-content/uploads/2023/10/Laikos_2023-02-S.-54-61_Abhandlung_Machura_Kutnjak-Ivkovic_Hans_Recent-Developments-about-Lay-Judges-in-the-European-Union.pdf

Maallikkotuomarit ovat osa eurooppalaista oikeuskulttuuria

Professori Stefan Machura et al. 2023 kirjoittamassa ja julkaistussa artikkelissa "Lay participation adds to the quality of the administration of justice (Laikos Journal Online 2023-2 )"  mukaan maallikkotuomarien osallistuminen on merkittävä tekijä oikeudenkäytön laadun parantamisessa Euroopan unionissa. Artikkelissa korostetaan, että lautamiehet eivät ole ainoastaan osa perinteistä oikeusjärjestelmää, vaan heidän roolinsa ja panoksensa on keskeinen oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisessä. Ohessa koko artikkeli.

Tiivistelmä suomeksi: Maallikkotuomareiden osallistuminen lisää oikeudenkäytön laadukkuutta. Harvat kuitenkaan tietävät, missä määrin EU:n jäsenvaltiot hyödyntävät maallikkotuomareita. Tämä artikkeli avaa ensimmäistä kertaa yleiskatsauksen maallikko-osallistumisesta siviili- ja rikosoikeudenkäynnissä EU-maissa. EU:n jäsenvaltioista enemmistöllä on jonkinlainen maallikko-osallistuminen rikostuomioistuimissa, useimmiten sekatuomioistuimet (18 maata), joissa maallikko- ja ammattituomarit pohtivat tapauksia yhdessä. Myös siviilituomioistuimissa enemmistö käyttää maallikkopäätöksentekijöitä, joista 16 maalla on sekatuomioistuimet. Valamiehistöt, yksittäiset maallikkotuomarit tai kokonaan maallikoista koostuvat paneelit ovat harvinaistuneet. Vain neljässä EU-maassa – Latviassa, Liettuassa, Romaniassa ja Alankomaissa – ei ole maallikko-osallistumista rikos- ja siviilioikeudenkäynneissä. Joissakin maissa, kuten esimerkiksi Itävallassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa ja Ruotsissa, maallikko-osallistuminen on laajalle levinnyttä. Artikkeli tunnistaa myös tekijöitä, jotka vaikuttavat maallikko-osallistumisen laajuuteen oikeusistuimissa. Maallikkotuomarit ovat osa eurooppalaista oikeuskulttuuria.